Integritet, frihed
og fremskridt

Din dedikerede repræsentant

Denne hjemmeside er din mulighed for at undersøge nærmere hvor din lokale konservative kandidat står. Her kan du komme lidt mere i dybden og læse om mine detaljerede forslag til løsninger på kommunens udfordringer.

Jeg vil arbejde for vi får en attraktiv kommune med gode forhold for unge og gamle. En grøn kommune som rammen om det gode familieliv.

Thomas Sørensen

Velkommen til Thomas Sørensens politiske hjemmeside!

Som familiefar til fire døtre står deres opvækst mig selvfølgelig meget nær. Vi har en forpligtigelse som kommune, at sørge for de bedste muligheder for vores børns udvikling og trivsel. Det ansvar tager jeg på mig. Som konservativ har jeg også en stor interesse i at skabe gode vilkår for det private erhvervsliv, der jo som bekendt trækker det store tandhjul. Vores by er i en rivende udvikling. Det skal vi ikke bremse, men vi skal styre udviklingen, så vi holder fast i byens og kommunens egenart. De kommunale investeringer skal selvfølgelig følge med, så byen fungerer og det gode familieliv kan starte her.

Bliv en del af min politiske rejse

Den bedste start på livet

Folkeskolen står overfor to store udfordringer. Det faglige niveau er faldende og har været det over en årrække. Det står desværre ikke med til med elevernes trivsel. For mange børn lider af skolevægring og manglende robusthed.

Det skal vi gøre noget ved, derfor foreslår jeg følgende iværksat de næste fire år:

For børnehaver og vuggestuer betyder det mere tid i naturen omkring os. Med al den natur vi har lige udenfor døren, giver det kun mening at lade naturen blive børnenes legeplads.

Vi ved at træklatring og hulebyggeri kan øge børns læring og trivsel. Forskning har vist, at undervisning i det fri kan hjælpe børn med at udvikle resiliens.

Udeskole er et pædagogisk koncept, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i naturen og i skolens nære omgivelser. Det kan være den nære natur eller med en Børnehavebus.

Forandringer sker på gulvet. Vi skal i langt højere grad inddrage lærere og pædagoger i den faglige udvikling. Ud med konsulenterne og tilbage med tilliden til, at læren sagtens kan udvikle sin metodik i sin klassen. Skolereformen har spillet fallit, men tilbage står vi nu med muligheden for at lave noget, der er bedre. Den mulighed må vi ikke spilde på gulvet.

For at møde eleverne og skabe større motivation skal vi udvikle vores skoler. Vi skal sætte skolerne fri og give dem mulighed for at profilere sig på en faglig eller kreativ retning.

Det kan gøres enkelt og uden store omkostninger.

En given skole bestemmer sig for at lave en musiklinje. Det bliver bestemt og ledelsen kan nu efterspørge personale, der matcher dette i deres ansættelser. Måske endda kommunen kunne lade folk overflytte frivilligt. Med et mindre budget kunne skolerne begynde at indkøbe materiel, så de over tid ville have lækre faglokaler.

For eleverne ville det betyde alverden. De kunne fordybe sig i deres interesse og den motivation vil utvivlsomt følge med i andre fag. Vores skoler kunne på sigt skabe en ny generation af dygtige kunstnere, der kunne understøtte vores kulturliv.

Det her er ikke nyt, Sølystskolen har gjort det i flere år med en idrætslinje. Vi skal bare udvikle det, så andre også får muligheden.

Mine visioner:

Fagligheden skal tilbage på skolernes dagsorden. Vi skal ikke jagte gode karakterer, men skabe en grundig basisuddannelse som kan være trædestenen til en erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse.  Det er ikke den sorte skole, at vores elever bliver dygtige og får en god grunduddannelse med fra folkeskolen.

Erhvervspraktikken skal udvides, så eleverne får en større indsigt i livet efter skolen. Ansvaret for praktikken skal tilbage til skolerne. Det skal ikke være tilfældigheder der afgør, om man prøver at mærke hvordan et job føles. Vi skal koble eleverne sammen med det arbejdsliv de skal træde ind i som voksne.

Vores outdoor koncept skal ind i klasserne. De unge mennesker skal undervises ude i al vores natur. Prøve kræfter med den danske natur. På vandreture, I kano, kajak, på mountainbike og med rapelling. Det vilde og det stille. For de skal også opleve skovens dybe stillero.

Det giver hele mennesker der kan lykkedes, og blive en succes i deres eget liv.

De unge har også ret

Der mangler tilsvarende tilbud for de unge mennesker mellem 15 og 18 år. Hele området bør nytænkes. Det er en falliterklæring, at det skal være op til forældrene at skabe rum for de unge kan udfolde sig.

Tydeligst er problematikken når Handel Silkeborg arrangerer Late-nite med sene åbningstider. Den indre by er fyldt med unge mennesker der samles for at være sammen. Senest har de unge indtaget Odden i mangel på et sted at være sammen.

Det må altså kunne gøres bedre.

Der er med de nuværende regelsæt ikke rigtig adgang for unge mennesker på hverken Odden eller Søsportens hus. Men hvor skal de så være?

Jeg mener de unge har lige så meget ret til deres sted som alle andre.

Det er en svær tid at være ung. Derfor skal vi møde dem med forståelse, anerkendelse og rummelighed.

icon About

Drewsen startede det,
lad os følge fodsporet

Nu er motorvejen her og de positive konsekvenser er til at føle og se på egen hånd.

Der bygges rundt omkring og nye familier flytter hertil for at starte deres tilværelse. Der har vi noget helt unikt at tilbyde. En by og kommune i tæt forbindelse med den omkringliggende natur. Det er i Danmark noget af unikum, vi for alt i verden ikke må sætte over styr.

Vores kommune kan noget specielt og det skal vi holde ved og udvikle.

Lige præcist den grønne karakter vil også fremover være et trækplaster for familier, der vil leve et liv med naturen som nærmeste nabo.

Den vækst der heraf kommer, er positiv. Det giver et økonomisk grundlag for at bibeholde vores serviceniveau og udvikle kommunen. Vi skal vokse og de ansvarlige skal holde godt fast i tøjlerne samtidig. Det kan godt lade sig gøre at tage rigtige beslutninger, selv når tingene går stærkt.

Jeg er stærk fortaler for vækst, men samtidig vil jeg gerne være med til at sikre vi bygger i samstemning med det vi kommer fra. Tingene skal fungere i samspil med hinanden. Jeg er ikke modstander af højhuse, med de skal bygges med omtanke.

BLOG