OM MIG

Din dedikerede repræsentant

Denne hjemmeside er din mulighed for at undersøge nærmere hvor din lokale konservative kandidat står. Her kan du komme lidt mere i dybden og læse om mine detaljerede forslag til løsninger på kommunens udfordringer.

Jeg vil arbejde for vi får en attraktiv kommune med gode forhold for unge og gamle. En grøn kommune som rammen om det gode familieliv.

Thomas Sørensen

Om Thomas Sørensen

Som familiefar til fire døtre står deres opvækst mig selvfølgelig meget nær. Vi har en forpligtigelse som kommune, at sørge for de bedste muligheder for vores børns udvikling og trivsel. Det ansvar tager jeg på mig. Som konservativ har jeg også en stor interesse i at skabe gode vilkår for det private erhvervsliv, der jo som bekendt trækker det store tandhjul. Vores by er i en rivende udvikling. Det skal vi ikke bremse, men vi skal styre udviklingen, så vi holder fast i byens og kommunens egenart. De kommunale investeringer skal selvfølgelig følge med, så byen fungerer og det gode familieliv kan starte her.

Den bedste start på livet

Folkeskolen står overfor to store udfordringer. Det faglige niveau er faldende og har været det over en årrække. Det står desværre ikke med til med elevernes trivsel. For mange børn lider af skolevægring og manglende robusthed.

Det skal vi gøre noget ved, derfor foreslår jeg følgende iværksat de næste fire år:

For børnehaver og vuggestuer betyder det mere tid i naturen omkring os. Med al den natur vi har lige udenfor døren, giver det kun mening at lade naturen blive børnenes legeplads.

Vi ved at træklatring og hulebyggeri kan øge børns læring og trivsel. Forskning har vist, at undervisning i det fri kan hjælpe børn med at udvikle resiliens.

Udeskole er et pædagogisk koncept, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i naturen og i skolens nære omgivelser. Det kan være den nære natur eller med en Børnehavebus.

Forandringer sker på gulvet. Vi skal i langt højere grad inddrage lærere og pædagoger i den faglige udvikling. Ud med konsulenterne og tilbage med tilliden til, at læren sagtens kan udvikle sin metodik i sin klassen. Skolereformen har spillet fallit, men tilbage står vi nu med muligheden for at lave noget, der er bedre. Den mulighed må vi ikke spilde på gulvet.

For at møde eleverne og skabe større motivation skal vi udvikle vores skoler. Vi skal sætte skolerne fri og give dem mulighed for at profilere sig på en faglig eller kreativ retning.

Det kan gøres enkelt og uden store omkostninger.

En given skole bestemmer sig for at lave en musiklinje. Det bliver bestemt og ledelsen kan nu efterspørge personale, der matcher dette i deres ansættelser. Måske endda kommunen kunne lade folk overflytte frivilligt. Med et mindre budget kunne skolerne begynde at indkøbe materiel, så de over tid ville have lækre faglokaler.

For eleverne ville det betyde alverden. De kunne fordybe sig i deres interesse og den motivation vil utvivlsomt følge med i andre fag. Vores skoler kunne på sigt skabe en ny generation af dygtige kunstnere, der kunne understøtte vores kulturliv.

Det her er ikke nyt, Sølystskolen har gjort det i flere år med en idrætslinje. Vi skal bare udvikle det, så andre også får muligheden.