PARTI PROGRAM

Din dedikerede repræsentant

Denne hjemmeside er din mulighed for at undersøge nærmere hvor din lokale konservative kandidat står. Her kan du komme lidt mere i dybden og læse om mine detaljerede forslag til løsninger på kommunens udfordringer.

Et aktivt erhvervsliv

Velfungerende virksomheder er en væsentlig forudsætning for vores kommunale velfærd.

De skaber vækst, nye arbejdspladser og flere lærepladser. Vores erhvervspolitik skal sikre gode rammevilkår for nye, såvel som etablerede virksomheder. Det er et konservativt mål, at det er attraktivt at grundlægge og drive virksomhed i Silkeborg Kommune.

Derfor arbejder vi for:

 • At Silkeborg bliver Danmarks bedste erhvervskommune.
 • At virksomheder hjælpes til grøn omstilling og bæredygtig drift.
 • At styrke samarbejdet mellem Silkeborg Kommune, virksomheder, og uddannelsesinstitutioner.
 • At borgere med særlige behov hjælpes ud i det arbejdende fællesskab.

Et aktivt børneliv

Alle børn skal godt fra start. Det kræver gode og fleksible dagtilbud og en folkeskole med fokus på faglighed. For børn skal vokse op i trygge rammer og med et håb for fremtiden. Skoler og dagtilbud skal være centrale samlingssteder i lokalområderne. Og bidrage til meningsfulde og udfordrende fællesskaber.

Derfor mener vi:

 • At alle børn frit skal kunne vælge dagtilbud i hele kommunen også private. Alle børn skal tilbydes plads lokalt.
 • At naturlig læring, skal være en del af Silkeborgs folkeskoler, hvor udeliv bidrager til et sundt og aktivt liv og øger robustheden. Alle skoler skal derfor have mindst ét fysisk udendørs læringsrum.
 • At en solid uddannelse giver karakterstyrke. Faglige færdigheder er afgørende for alle børns uddannelse og aktive deltagelse i samfundet. De børn, der har det sværest, skal støttes og de, der har nemmest ved tingene, skal vedholdende udfordres.
 • At medansvar skaber engagement. Skolernes frihed og de lokale lederes ansvar skal styrkes og forpligtes. Det kræver lokale indsatser på skolerne og derfor skal midlerne omfordeles.

Et værdigt og aktivt seniorliv

Vi vil arbejde for, at seniorer kan udleve et aktivt liv. Det betyder, at vi vil understøtte rammerne for fysisk udfoldelse og gode mødesteder. Fællesskabet skal styrkes lokalt – nærhed giver tryghed.

Derfor arbejder vi for:

 • En ældrepleje der har ordentlighed, respekt og værdighed som overordnet værdisæt.
 • Etablering af sygeplejeklinikker i nærmiljøet.
 • En boligmasse som matcher de ældres behov og styrker fællesskabet på tværs af generationer.
 • En øget tiltrækning af medarbejdere og en personalepolitik, som giver bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Aktiv byudvikling - også i de mindre bysamfund

Silkeborg Kommune er i en rivende udvikling, og vi oplever tilgang af både nye borgere og virksomheder. Det stiller krav til både byråd og forvaltning. Vi står for en bæredygtig og sikker udvikling for hele Silkeborg Kommune.

For os er det vigtigt:

 • At sikre en grønnere fremtid for vores kommune. At være Outdoor Hovedstad forpligter. I samarbejde med lokale virksomheder vil vi arbejde for en bæredygtig udvikling af vores kommune.
 • At vi skal vokse på skuldrene af vores historie. Derfor skal der udarbejdes et kommuneatlas over bevaringsværdige bygninger i hele Silkeborg kommune.
 • At vi understøtter infrastruktur i hele Silkeborg Kommune, da det er en væsentlig forudsætning for vækst.
 • At understøtte vækst i hele kommunen. Vi skal skabe forudsætninger for at kommunens mindre byområder og landsbyer kan udvikles for nuværende og kommende indbyggere. Det kan ske gennem løbende udstykninger, fastholdelse af institutioner og transportmuligheder

Velfungerende virksomheder er en væsentlig forudsætning for vores kommunale velfærd.

De skaber vækst, nye arbejdspladser og flere lærepladser. Vores erhvervspolitik skal sikre gode rammevilkår for nye, såvel som etablerede virksomheder. Det er et konservativt mål, at det er attraktivt at grundlægge og drive virksomhed i Silkeborg Kommune.

Derfor arbejder vi for:

 • At Silkeborg bliver Danmarks bedste erhvervskommune.
 • At virksomheder hjælpes til grøn omstilling og bæredygtig drift.
 • At styrke samarbejdet mellem Silkeborg Kommune, virksomheder, og uddannelsesinstitutioner.
 • At borgere med særlige behov hjælpes ud i det arbejdende fællesskab.

Et aktivt grønt ansvar

Vi bor i en smuk kommune. Men vi må ikke lade stå til. Det er vigtigt, at vi kan give et grønnere Silkeborg videre til de næste generationer. Vi skal beskytte det rene grundvand, vores søer og sikre den fantastiske natur, som vi er så heldige at have omkring os.

Derfor vil vi:

 • Tage ansvar og ikke tørre klimakrisen af på kommende generationer
 • Arbejde videre for et nyt rensningsanlæg ved motorvejskrydset i Resenbro.
 • Understøtte virksomheder i den grønne omstilling og arbejde for en grøn virksomhedsklynge i Silkeborg Kommune.
 • Plante 1000 træer i byer og landsbyer i Silkeborg kommune. Vi vil bringe noget mere af naturen helt ind i byen til glæde for vores indbyggere og besøgende

Det Konservative Folkeparti Silkeborg